Sbor dobrovolných hasičů
města Jičína

O Sboru dobrovolných hasičů města Jičína

    V roce 2005 si jičínští hasiči připomněli významná výročí od svých založení. Dobrovolní, kteří dodnes vykonávají svoji činnost při zaměstnání a ve volném čase, začali psát svoji historii dnem 3. července roku 1870. Tohoto dne, na valné hromadě Sokola jičínského byl ustaven odbor hasičský, do kterého se přihlásilo osmdesát členů. Město Jičín se v té době zařadilo mezi 30 prvních měst v Čechách s organizovanou požární ochranou. Po různých neshodách s vedením Sokola byl dne 17. listopadu 1872 ustaven samostatný dobrovolný hasičský sbor města Jičína. V té době měl již 142 členů.

    Své poslání jičínský sbor naplňoval nepřetržitě i v těžkých dobách obou válek a po různých změnách oslavila stovka obětavých hasičů v roce 1970 sto let od svého založení.

    Stoletou historii na základě archivních dokumentů a pamětí členů vyčerpávajícím způsobem popsal v knize Památník místního požárního sboru pan Jaroslav Štrait. Tento rok, jak se ukázalo o mnoho let později, byl v životě jičínských hasičů velkým mezníkem.

    Ve stínu oslav tohoto historického výročí, začala 6. dubna nová etapa požární ochrany v Jičíně. Rozhodnutím tehdejšího ONV byl ustaven, stejně jako ve všech ostatních okresech republiky, Okresní veřejný požární útvar s profesionálními příslušníky. Vzájemná spolupráce nebyla z počátku vůbec snadná. Názory obou stran se velmi odlišovaly a navíc mezi zastupiteli města postupně sílilo přesvědčení, že není potřeba mít vlastní dobrovolnou jednotku, když „máme přece placené ” . Na chybnost tohoto argumentu bylo ze strany vedení požárního útvaru vícekrát upozorňováno, neboť působnost této nové jednotky bylo území celého okresu. Po jejím výjezdu byla bezpečnost města pouze na dobrovolných hasičích a pomoci okolních obcí.

    Pod vlivem nepříznivých okolností začal mezi dobrovolníky postupně upadat zájem o tuto práci. Mladí odcházeli do venkovských sborů, kde byla činnost zaměřena převážně na soutěžení a navíc odešla na zasloužený odpočinek parta „ dříve narozených ” . Přesto se velení dobrovolného sboru snažilo o udržení této jednotky, ale útlum se již nedařilo zastavit. Byly případy, kdy přímo v Jičíně zasahovali hasiči z Nové Paky a Hořic, což dříve bylo právě naopak.

    Krize dospěla tak daleko, že v roce 2000 poprvé od roku 1970 se rozhodovalo o úplném zrušení Sboru. Naštěstí hned začátkem roku 2001 došlo k zásadnímu obratu. Město Jičín již podruhé zakoupilo automobilový žebřík Magirus, který byl od roku 1945 „ vlajkovou lodí ” a chloubou jičínských hasičů.

    Jako rozhodující se ukázal příchod několika nových nadšenců, kteří se ve svízelné situaci pustili do obnovy Sboru, který v té době měl již pouze 20 členů. Postupně přicházeli další a co bylo důležité, mladí zájemci. I představitelé města změnili svůj názor a začali aktivně podporovat „ své hasiče ” . Zdálo se, že vzrůstu již nestojí nic v cestě. Vždyť i spolupráce s vedením HZS a všemi příslušníky zde v Jičíně je na vynikající úrovni.

    Útlum a mezera ve výchově nové generace byla příliš dlouhá. Noví lidé, kteří přicházeli, v drtivé většině věděli jen to, že hasiči mají červená auta. Někteří brzy odešli, když zjistili, že je to práce někdy velmi náročná a navíc téměř zadarmo. Uznání proto zaslouží ti, kteří přesto zůstali a obětují svůj volný čas této činnosti.

    Hlavní důraz je kladen na důkladný výcvik. A právě v této činnosti mají jičínští dobrovolní hasiči široké zázemí díky kvalitní spolupráci s Hasičským záchranným sborem s nímž sdílejí společnou základnu. Poněkud horší byla situace v oblasti výzbroje. Začínali jsme s již zmíněným žebříkem a stříkačkou z roku 1968. Dnes, díky podpoře představitelů města je vybavení technikou na mnohem lepší úrovni. Roku 2004 byl zakoupen starší cisternový automobil, na jehož renovaci a zároveň modernizaci, bylo odpracováno více než 1000 hodin. Do úplné pohotovosti byl uveden v dubnu roku 2005.

    V roce 2005 proběhly společné oslavy 135 let od založení dobrovolného hasičského sboru a 35 let od vzniku profesionální požární ochrany v Jičíně.

    Je naší snahou, aby se vzájemná součinnost stále prohlubovala a dobrovolní hasiči byli vždy důstojnou zálohou svým profesionálním kolegům.

bottom corner