Sbor dobrovolných hasičů
města Jičína

14. září 2017 - Výstava hasičských modelů


Výstava hasičských modelů člena SDH Jičín - p. Plachého Jaroslava, při příležitosti
„Dnů otevřených dveří“ na PS Jičín

bottom corner